White Mountain Family Fun Park

NOW OPEN YEAR-ROUND!!

ATTRACTIONS

Go Karts - Family Track

Go Karts - Family Track

Go Karts - Fast Track

Go Karts - Fast Track

Go Karts - Fast Track

Laser Maze

Laser Maze

Laser Maze

Laser Maze

Mini Golf

Mini Golf

Arcades

Arcade

Arcade

Arcade


White Mountain Family Fun Park
4725 W White Mountain Blvd
Lakeside, AZ 85929
928-368-4420
awmffp@gmail.com