White Mountain Family Fun Park

NOW OPEN YEAR-ROUND!!

ATTRACTIONS

Go Karts - Family Track

Go Karts - Family Track

Go Karts - Fast Track

Go Karts - Fast Track

Go Karts - Fast Track

Laser Maze

Laser Maze

Laser Maze

Laser Maze

NEW 18 HOLE MINI GOLF NOW OPEN!

Mini Golf

Mini Golf

Mini Golf

Mini Golf

Arcades

Arcade

Arcade

Arcade


White Mountain Family Fun Park
4725 W White Mountain Blvd
Lakeside, AZ 85929
928-368-4420
awmffp@gmail.com